Training & Support in Zelforganisatie

Ontwerp een Zelforganiserend Systeem

School of Management Innovation (SMI) biedt organisaties & teams ondersteuning bij het ontwerpen van een zelforganiserend systeem. Met een zelforganiserend systeem bedoelen we een organisatiebreed en integraal samenspel van processen, ‘spelregels’ en gebruiken dat teams in staat stelt om zichzelf te organiseren en besturen, dusdanig dat ze op een effectieve en gelijkwaardige manier kunnen samenwerken richting de verwezenlijking van hun gezamenlijke doelen.

Zelforganisatie In 7 Modules

Om jouw team & organisatie optimaal van dienst te zijn hebben we 7 modules ontwikkeld waarin je als team wordt begeleid in de ontwikkeling van een zelforganiserend systeem. Door stapsgewijs deze modules te doorlopen pas je direct toe wat je leert. Het resultaat van deze modules is dat je als individu en als team in staat wordt gesteld om binnen je organisatie autonoom beslissingen te nemen en direct actie te ondernemen wanneer je kansen ziet om je team & organisatie ‘vooruit’ te helpen. Dit maakt je als team & organisatie wendbaar en schept ruimte voor innovatieve ideeën.

Start je Leerreis!

Voor het beste resultaat raden we je aan om de volgorde van de modules aan te houden. Maar ‘cherry picking’ op basis van de specifieke behoeftes van je team & organisatie mag natuurlijk ook. Uiteraard helpen we je graag verder wanneer je vastloopt of extra ondersteuning nodig hebt. Neem contact met ons op via e-mail: support@smi.education of telefoon: +31202442327.

E-mail: support@smi.education

Tel: +31202442327