Wie is SMI?

Wie en Waarom

SMI bestaat uit een uitgebreid netwerk van zelforganisatie experts. Allen zijn toegewijd om organisaties, en daarmee ook onze economische en maatschappelijke systemen, democratischer en inclusiever te laten functioneren.

Onze Visie

SMI veronderstelt dat organisaties een beduidend aandeel hebben in hoe onze maatschappelijke systemen functioneren. Deze veronderstelling vloeit voort uit de alomtegenwoordigheid van organisaties. Of je nu boodschappen doet in de supermarkt, je kinderen onderbrengt bij de kinderopvang, met de metro naar je werk gaat, of thuis een serie streamt via Netflix, we interacteren voortdurend met organisaties. En daarmee zijn organisaties prominente vormgevers van de wereld om ons heen.

De Uitdaging

Het probleem is dat organisaties over het algemeen niet zijn ontworpen om zich ethisch te gedragen of om zich te bekommeren over mogelijke negatieve gevolgen van hun eigen handelen. En gezien de grote vraagstukken van deze tijd, die verband houden met de degeneratie van de ecologische leefsystemen van de aarde, en de maatschappij-ontwrichtende gevolgen van de accumulatie van kapitaal (en macht) bij een steeds kleiner wordend deel van de wereldbevolking, is economische en maatschappelijke systeemverandering noodzakelijk, en daarmee een herontwerp van onze huidige organisaties onontkomelijk.

Onze Impact

Door organisaties ‘zelfsturend’ en daarmee democratischer en inclusiever te laten functioneren zet SMI een eerste stap in het herontwerp van organisaties en wilt ze daarmee waarden zoals gelijkwaardigheid, autonomie en vertrouwen voorop zetten, en helpt ze organisaties om een positieve impact na te streven op zowel de mens als op de wereld om ons heen.

Wil je meer weten over onze visie en hoe we deze vertalen naar de praktijk? Bel of e-mail ons, we vertellen je graag meer over onze ideeën en ambities, en we zijn bovendien ook erg benieuwd naar jouw visie en inzichten.